Köpa bilbarnstol

Köpa bilbarnstol

Våra bästa tips inför att köpa bilbarnstol

Hos oss hittar du marknadens bästa bilbarnstolar. Samtliga är säkra och testade och många av dem har vunnit Bäst-i-test. Vi erbjuder Prisgaranti på köp av bilbarnstolar.

Att köpa bilbarnstol behöver inte vara krångligt även om det till en allra första början kan kännas så. I våra butiker får du all hjälp du behöver, handlar du hellre online så gäller det att läsa på lite. Här nedan kommer vi att gå igenom de viktigaste sakerna att tänka på inför ert köp samt förklara de olika typerna av bilbarnstolar som finns på marknaden samt gå igenom de vanliga termer som rör bilbarnstolar.

I bilen räknas vi som barn fram tills dess att vi fyller 15 år. Därför är det du som kör som är ansvarig för att se till att alla under 15 år i bilen sitter bältade och säkra. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom enligt lag använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde anpassat efter ålder och vikt.

Vi inleder med livsviktiga fakta

Att barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt beror på att ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till vad nacken och musklerna orkar hålla emot. När man sitter framåtvänd vid en häftig inbromsning eller krock, fortsätter allt som inte sitter fast i bilen framåt tills något tar emot. Kroppen fångas upp av bilbältet men huvudet kastas framåt för att sedan slungas bakåt igen. Det är den knycken som barnets nacke inte klarar av. Barnet kan bryta nacken medan vi vuxna kan få whiplash-skador. Därför ska barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 4-5 års ålder. Först då är nackmuskulaturen något mer utvecklad, och de flesta barn är för långa eller för tunga för en bakåtvänd stol.

Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol vid aktiv krockkudde i framsätet. Ingen som är kortare än 140 cm skall sitta vid aktiv krockkudde i framsätet.

Köp alltid en stol som är E-godkänd.

Vad är E-godkänd?

De fyra typerna av bilbarnstolar

Babyskydd

Bakåtvänd bilbarnstol

Bältesstol

Bälteskudde

Babyskydd – ca 0-9 månader

De minsta bilbarnstolarna kallas babyskydd och kan användas från att barnet är nyfött tills att det är 75 cm långt (ca 9-12 månader). Längdgränsen kan variera mellan olika tillverkare, så kontrollera innan köp vilket du tror passar bäst för er. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud går över ryggstödets kant. De flesta babyskydd bältas fast direkt i bilen med bilbältet, men smidigast är oftast att använda en bas. Det finns både baser som bältas fast och sådana som fästs i bilen med isofix, ett fästsystem som består av två metallfästen som är förankrade i bilens chassi. Fördelen med en bas är att den gör det betydligt enklare att ta i och ur hela babyskyddet, exempelvis om man vill bära barnet i babyskyddet eller fästa det direkt på sin barnvagn. Det är också svårare att montera en bas inkorrekt, vilket gör kombinationen babyskydd + bas till det säkraste alternativet.

Bakåtvänd bilbarnstol – ca 6 mån-5 år

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till bilbarnstol för bakåtvänt åkande. Barn skall sitta bakåtvända så länge det är möjligt, minst till 4 års ålder, helst ännu längre. Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när en tredjedel av huvudet sticker upp över ryggstödet eller den övre viktgränsen passerats. Många gånger är vi vuxna som tycker det ser trångt ut och vänder på stolen allt för tidigt. Placera gärna stolen i framsätet. Det ger ofta mer benutrymme och förlänger tiden som ditt barn kan sitta bakåtvänt. Det är vanligast med Isofix-fästen i bilens baksäte. Hos vissa billeverantörer kan man beställa Isofix-fästen i framsätet, glöm i sånt fall inte att koppla ur krockkudden. Om du har ett litet barn i baksätet kan en baksätesspegel hjälpa dig att hålla koll på barnet medan du kör.

Bältesstol – ca 4-12 år

I en bältesstol sitter barnet framåtvänd. Man bör inte använda en bältesstol innan dess att barnet är 4-5 år eller att vikt- och längdgränsen passerats för en bakåtvänd bilbarnstol. Bältesstolen hjälper till att anpassa bilen trepunktsbälte så att bilbältet leds över bröstkorgen så nära halsen som möjligt och ser till att höftbandet inte tränger in i magens mjukdelar. Observera att barn under 140 cm ej ska sitta på en plats i bilen med aktiv krockkudde.

Bälteskudde – ca 8-12 år

Bälteskudden hjälper till att anpassa bilens trepunktsbälte så bilbältet leds över bröstkorgen så nära halsen som möjligt och ser till att höftbandet inte tränger in i magens mjukdelar. Om barnet är längre än 125 cm, räcker en vanlig bälteskudde eller “booster” enligt den europeiska standarden ECE R44/04. Säkerheten på en bälteskudde är dock begränsad till det vanliga bilbältet. Barnet har inget sidoskydd och även ryggen är sårbar. Framför allt saknar barnet ett bra nackstöd med en bälteskudde.


Vad är Isofix?

Isofix är ett system som underlättar monteringen av bilbarnskydd. Bilbarnstolen monteras enkelt och utan underförankringsband genom att man hakar i bilbarnstolen i bilens isofixfästen. Från och med 2013 finns det Isofix-fästen i alla nya bilar. Isofix-fästen sitter oftast i bilens baksäte. Vissa billeverantörer kan montera in dem i fram (då måste dock krockkudde avlägsnas).
För att använda bilens Isofixfästen krävs dock en bilbarnstol för Isofixmontering. Med Isofix-systemet slipper du krångla med bilbältet. Med Isofix kan du egentligen inte montera bilbarnstolen på fel sätt längre.

Vad är iSize?

i-Size är ett europeiskt direktiv om säkerheten för bilbarnstolar, som trädde i kraft i juli 2013. Reglerna är en del av standarden R129 och gäller nya bilbarnstolar för bebisar, småbarn och barn upp till ca 4 års ålder. Eftersom du väljer bilbarnstol utifrån barnets längd i stället för dess vikt, kan ditt växande barn sitta kvar i samma stol.

i-Size utvecklades baserat på aktuell forskning om barns säkerhet vid biltransport. Det är nästan omöjligt att montera en i-Size-bilbarnstol fel. Systemet använder nämligen inte längre bilbältet som måste dras runt den. En i-Size-bilbarnstol klickar du fast på de permanenta ISOFIX-fästpunkterna.

Vad gör iSize säkrare?

  • förbättrat skydd för huvud och nacke
  • bebisar och småbarn upp till 15 månader måste åka bakåtvända
  • obligatorisk användning av ISOFIX, som gör det enkelt att montera bilbarnstolen på rätt sätt
  • i-Size-stolar passar i nästan alla ISOFIX-bilar
  • du väljer bilbarnstol utifrån barnets längd, i stället för vikt

Vad är Plustest?

Plustestet är ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade stolar är E-godkända för montering på samtliga platser i bilen. En plustestad stol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet.

Provningen genomförs av VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut men till skillnad från E-godkännandet är märkningen frivillig. Det är alltså upp till tillverkaren att låta testa stolen.
Plustestet är framtaget för att öka säkerheten för barn i bil men även för att göra valet av bilbarnstol lättare och minimera riskerna för felanvändning eftersom en plustestad stol kan monteras på samtliga platser i bilen.

Om bilbarnstolens livslängd

Man brukar beräkna att en bilbarnstol har en livslängd på ungefär 10 år. Den bör dock inte vara äldre än ca 5 år då den tas i bruk av ett nytt barn, så att stolens livslängd håller hela den tid som barnet ska använda stolen. För ett babyskydd är livslängden något kortare, mellan 5 och 7 år, pga det ökade slitaget. När materialet i bilbarnstolen åldras finns risk för att det blir sprött och kanske inte kan garantera samma säkerhet vid en eventuell krock. Om bilbarnstolen varit med om en olycka ska den kasseras direkt, oavsett skick.

500 kr rabatt på bilstol nr 2!

När du handlar ditt babyskydd på Bonti.se får du en personlig värdekod som ger dig 500 kr rabatt på valfri bilstol nr 2 (ej babyskydd) Rabatten gäller i 18 månader från det att du köper ditt babyskydd. Kan ej kombineras med eventuella andra erbjudanden/kampanjer.

Köp bilbarnstol här – välj bland mängder av säkra bilbarnstolar från  BabyzenBeSafe, BritaxCybex,  Doona+JoolzMaxi CosiMountain Buggy, Silver Cross och Stokke.