Uträkning av Tapetåtgång

3 steg i att räkna ut antal rullar som går åt

Här får du hjälp med din uträkning av tapetåtgång, det är inte så svårt som man kan tro! Den här beskrivningen anger hur man räknar ut hur många rullar man behöver för att det garanterat ska räcka. Eftersom man oftast inte kan säga exakt hur mycket man måste skära bort på varje våd så kan det visa sig att man får ut fler våder/rulle än beräknat och man kan därigenom i vissa fall spara någon rulle. Räkna alltid med några cm marginal på takhöjden för att kunna skära rent. I räkneexemplen nedan har vi inte tagit hänsyn till fönster och dörrar.

1. Antal våder som behövs Börja med att beräkna antalet våder (tapetlängder) per vägg genom att dela väggbredden med vådbredden och avrunda uppåt. Summera därefter antalet våder på alla väggar. Exempel: En vägg som är 425 cm bred och en tapet som är 52 cm bred ger 425/52 = 9 våder. En vägg som är 540 cm bred och en tapet som är 68 cm bred ger 540/68 = 8 våder.

2. Antal våder per rulle Räkna ut hur många våder du garanterat får ut per rulle genom att dela rullens längd med höjden du ska tapetsera summerat med rapporthöjden (mönstrets höjd) och avrunda neråt. Exempel: Takhöjd 270 cm, rapport 25 cm, rullängd 10 m ger 1000/(270+25) = 3 våder/rulle. Takhöjd 290 cm, rapport 72 cm, rullängd 10 m ger 1000/(290+72) = 2 våder/rulle.

Nyckeltal för 10 m rullar: Takhöjd + rapport 200-250 cm: 4 våder/rulle. Takhöjd + rapport 250-333 cm: 3 våder/rulle. Takhöjd + rapport 333-500 cm: 2 våder/rulle.

Nyckeltal för 6,5 m rullar: Takhöjd + rapport 216-325 cm: 2 våder/rulle. Takhöjd + rapport 325-650 cm: 1 våd/rulle.

3. Antal rullar Dela antalet våder som behövs med antalet våder du får per rulle och avrunda uppåt för att se hur många rullar som behövs. Exempel: Totalt 28 våder och 3 våder/rulle = 10 rullar. Totalt 7 våder och 2 våder/rulle = 4 rullar.