Personuppgiftshantering

1. Intro
2. Vem som ansvarar för dina personuppgifter?
3. Vad använder vi uppgifter till?
    3.1 Vid köp av vara online
    3.2 Registrerad (medlem) butikskund
    3.3 Oregistrerad butikskund
    3.4 Administrering av registrerade medlemmar
    3.5 Nyhetsbrevsprenumerant
    3.6 Marknadsföring via email eller SMS
    3.7 Kundtjänstärenden
    3.8 Rättsliga förpliktelser
4. Profilering
5. Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
6. Vart behandlar vi dina personuppgifter?
7. Hur länge sparar Bonti uppgifter om dig?
8. Dina rättigheter
9. Kontakt till personuppgiftsansvarig


1. Intro

Det är viktigt för oss på Bonti att du vet och känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, adress, personnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, köphistorik och IP-adress.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har ett dataskyddsombud hos oss som ser till att dessa regler följs.

På den här sidan beskriver vi hur och varför Bonti behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är butikskund, webbkund eller endast nyhetsbrevsprenumerant.

Du som kund kan alltid begära ändring, radering eller utdrag av de personuppgifter som vi lagrar i våra system.


2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA? 

Bonti AB, org. nr 556489-2338, med adress Malmskillnadsgatan 44 A, 111 57 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


3. VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?


3.1 VID KÖP AV VARA ONLINE

Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställ­ningar och för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning. Vi lagrar inte ditt personnummer eller kortnummer i våra system, även om du har angett det i kassan (Klarna Checkout). Dessa uppgifter hanteras hos Klarna, och deras dataskyddspolicy hittar du HÄR.

Om du givit tillstånd till det i samband med din beställning hos oss, kommer din e-postadress att användas till våra nyhetsbrevsutskick. Du kan närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick via en länk i nyhetsbrevet. Dock kommer din e-postadress finnas kvar i vårt system, knutet till dina beställningar.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
IP-adress
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.


3.2 REGISTRERAD (MEDLEM) BUTIKSKUND

Dina uppgifter används t.ex. för att hantera din förskottsbetalning, beställ­ningar och för att kunna kontakta dig inför levererans av din beställning. Dina köp registreras också på din mailadress i de fall du uppgett att du är registrerad kund vid köptillfället. I vissa fall kan dessa uppgifter användas vid reklamationer till leverantör. Din e-postadress används till våra nyhetsbrevsutskick, som du närsomhelst kan avregistrera dig från. Dock kommer din e-postadress finnas kvar i vårt kassasystem på ditt kundkort.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden. Som medlem sparas dina uppgifter så länge du är medlem eller till dess du återkallar ditt samtycke.


3.3 OREGISTRERAD BUTIKSKUND

Ingen information sparas om dig.


3.4 ADMINISTRERING AV REGISTRERADE MEDLEMMAR

I samband med att du blir medlem registrerar vi ditt personnummer och dina kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig. Om du har identifierat dig som medlem vid köp i butik eller i vår e-handel, kommer uppgifter om köpet att registreras och lagras.

Behandling av personuppgifter sker för att möjliggöra en personligt anpassad upplevelse i medlemsklubben. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, postort m.m.) gör vi en analys som kan resultera att du sorteras in i en grupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil.

Insikterna från analysen ligger till grund för att anpassa kommunikation till dig och för dina personliga erbjudanden, förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden. Analysen hjälper oss också att skicka så relevant information och så relevanta erbjudanden till dig som möjligt. Vi kommunicerar med dig som medlem via de kanaler du valt: e-post, sms och direktreklam.

Du kan själv logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra val av kommunikationskanaler. Du kan även kontakta kundservice för att ändra dessa val. I samtliga mail och SMS från Bonti hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Personnummer
Kön
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
IP-adress
Användaruppgifter för Mitt konto

Laglig grund: Samtycke till exempelvis nyhetsbrev.  

Lagringsperiod: Som medlem sparas dina uppgifter så länge du är medlem eller till dess du återkallar ditt samtycke.


3.5 NYHETSBREVSPRENUMERANT

Din e-postadress har angivits antingen via formuläret på hemsidan, på sociala medier eller i samband med tävlingar i butik eller event knutna till Bonti. Vi har endast din mailadress i vårt CRM-system Voyado. Du kan välja att via länken i nyhetsbrevsutskicken avregistrera dig från framtida utskick.

Vi behandlar följande uppgifter:
Mailadress

Laglig grund: Samtycke till exempelvis nyhetsbrev.

Lagringsperiod: Tills dess du avregistrerar dig.


3.6 MARKNADSFÖRING VIA EMAIL ELLER SMS

Dina uppgifter kan användas för att kunna marknadsföra Bonti och erbjuda dig generella och anpassade rabatter och förmånliga erbjudanden. Det kan även användas för att förenkla användningen av Bontis tjänster t.ex. glömd varukorg.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.


3.7 KUNDTJÄNSTÄRENDEN

Dina uppgifter används när vi besvarar eventuella frågor till kundservice (via telefon eller mail). Detta kan t.ex. vara frågor inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning eller liknande ärenden.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.


3.8 RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen).

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Information om eventuella fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: I enlighet med lagstadgade krav.


4. PROFILERING

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du har varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.

Bonti baserar behandlingen av personuppgifter som sker för Profileringen enligt Dataskyddsreglerna på vårt berättigade intresse av att skicka erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av. Som grund för detta har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter, att du är kund hos oss och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till kundservice@bonti.se. När Bonti har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Bontis koncernbolag och andra samarbetspartners såsom leverantörer av kommunikationstjänster, leverantörer av systemtjänster för exempelvis drift, ärendehantering och CRM-system eller leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, tryck och distribution. Bonti vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Bonti ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.


6. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Schrems II.


7. HUR LÄNGE SPARAR BONTI UPPGIFTER OM DIG?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Om du vill att vi raderar dina uppgifter innan dess, kan du alltid kontakta vår kundservice och begära detta. Dina köp kommer synas i vår försäljningsstatistik även efter att vi raderat dina personuppgifter, men kan ej kopplas till dig personligen.


8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det, har du också rätt till ett registerutdrag över de uppgifter vi lagrat om dig.

Om en uppgift är felaktig har du alltid rätt att begära den rättad. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss på kundservice@bonti.se.


Du har alltid rätt att begära begränsning av, och invända mot, att vi behandlar dina uppgifter. Registrerade har alltid rätt att få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är att om vi, enligt lag, är skyldiga att bevara uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.


9. KONTAKT TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du har frågor med anledning av denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Bonti AB, org. nr 556489-2338
Malmskillnadsgatan 44 A, 111 57 Stockholm
E-post: kundservice@bonti.se
Tel: 020-78 88 00

Logga in

Hej!

Är det första gången du ska logga in som medlem på Bonti.se ? Skriv in din mailadress ovan och tryck på "Glömt lösenord". Om det inte fungerar, registrera ett nytt konto med samma mailadress så förs alla dina befintliga poäng över till det kontot.