Intervju med Doulan Mikaela

Hej Mikaela, vem är du? Berätta lite om dig själv!

Hej! Jag är legitimerad läkare och jobbar idag som doula, det vill säga stöd till föräldrar under graviditet, födsel och första tiden med den nyfödda. Jag är gift, bor i Stockholm och har två småkillar.

Hur kom du på idén att utbilda dig till doula?

Min fascination för födande började redan i 10-årsåldern när min mamma utbildade sig till barnmorska. Sedan innan och under min studietid på läkarprogrammet jobbade jag som undersköterska på en mödravårdscentral och på en förlossningsklinik. Så mitt intresse har funnits med mig länge och för cirka ett år sedan bestämde jag mig för att följa min dröm. Att få jobba med familjer under en längre tid och vara med som stöd under hela resan, från önskan om graviditet till första tiden hemma med ett nyfött barn. Och att få hjälpa kvinnan att hitta sin inre kraft. Jag gick den längsta doulautbildningen i Sverige - Doula med kropp och själ - och startade sen mitt företag Birth and Beyond.

Födde du själv med doula?

Jag önskar att jag hade haft en doula vid mina egna förlossningar. Jag trodde att jag var tillräckligt förberedd, men har förstått efteråt under utbildningen hur mycket mer en doula kunnat bidra med. Jag önskar verkligen att alla fick en doula och fick känna sig trygga när man föder barn. 

Hur fungerar det?

Det är bra att vara ute i god tid, så ta kontakt med en doula så fort som möjligt, gärna tidigt i graviditeten. Se till att hitta en doula som känns rätt för just er. De flesta doulor erbjuder ett kortare möte i början för att ni ska få en känsla om ni klickar. Om det känns rätt så skriver man ett avtal som redogör för vad som gäller. Priserna varierar beroende på var i landet man bor och vilken bakgrund och erfarenhet doulan har. Under graviditeten träffas man oftast två gånger och doulan ger stöd och informerar om t.ex. smärtlindringsmetoder, sjukhusrutiner och ens rättigheter inför förlossningen. När det är dags ger doulan stöd under själva födelsen och stannar hos dig tills barnet är fött. Efter förlossningen ses man igen och pratar igenom upplevelsen och eventuella frågor. Om man vill kan man även få stöttning kring amning och första tiden hemma med ett spädbarn. 

När använder man oftast en doula? Vid hemmafödsel eller på sjukhus?

Sjukhusfödslar är i dagsläget vanligast, så då blir det naturligtvis vanligare i faktiskt antal att en doula är med där jämfört med hemmafödslar. Antal hemmafödslar ökar dock, men det finns ingen statistik då det betalas privat och behöver inte registreras. Min erfarenhet är dock att de flesta som föder hemma har en doula med. 

Finns det någon form av samarbete med sjukhusen, eller hur funkar det med ”avisering”?

När det är dags att föda hakar man bara på! Antingen ses man hemma eller så möts man på sjukhuset. Under Corona-pandemin har det sett lite annorlunda ut. T.ex. har inte doulor fått vara med på vissa förlossningskliniker.

Doula och föda hemma har ju verkligen blivit något man pratar om i Sverige – vad tror du att det beror på? Corona? Internationella influenser?

Människan har i alla tider fött med andra kvinnor runt omkring sig. När man började föda på sjukhus så försvann det. Men det handlar mycket om att komma tillbaka till det som vi tidigare har haft runt oss, och att hitta tillbaka till den biologiska kraften. När man är trygg och lugn, kommer hormoner som styr förlossningen fram bättre. Då är det viktigt att ha personer runt sig som man känner sig trygg med, och kan lita på, så att man får en så bra och trygg förlossning som möjligt. Där har dem som föder hemma ett försprång i och med att de då är i sin tryggaste miljö, jämfört med dem som föder på sjukhus. Som doula ser jag till att ge information kring födsel hemma och på sjukhus, så att föräldrarna ska kunna ta välgenomtänkta och välinformerade beslut. Min roll är som stöttande part, som inte tar beslut, men kan hjälpa till att guida utifrån tidigare dialog.

Vad är den vanligaste anledningen till att vilja ha en doula?

Det är många som haft en traumatisk första förlossning, och vill ha ett kontinuerligt stöd inför nästa förlossning eller förstföderskor som vill vara så förberedda som möjligt. Men jag ser också många som verkligen värderar att få ett kontinuerligt och bra stöd genom hela graviditeten och födseln, oavsett hur många barn man fött. Sen även kvinnor som antingen inte har en partner eller har en partner som av olika anledningar inte kan eller vill vara med vid födseln där doulan då blir den primära stödpersonen.

Hur går dina tankar kring förlossningsvården idag?

Jag önskar att det fanns en förlossningspeng som följer kvinnan igenom processen, och som gör att kvinnan själv får välja t.ex. på vilken typ av klinik hon ska föda. Jag skulle också gärna se fler barnmorskeledda enheter och att varje födande fick en barnmorska som följde dem genom hela förloppet.

Vad är de vanligaste missuppfattningarna folk har kring Doula?

Många vet inte ens vad en doula är, och vet inte vilken skillnad en doula kan göra! En doula ersätter inte en partner, utan är ett extra stöd för båda. En doula är professionell och är inte emotionellt engagerad på samma sätt som en partner. Men många tror fortfarande att doulor bara är för en ”flummig” hemmafödsel med rökelser, haha!

Du är utbildad läkare och jobbat som undersköterska på förlossningen. Vad ger det för fördelar?

Jag kan språket inom vården, vilket gör att jag kan förstå vad som sägs och läsa mellan raderna. Det gör att jag kan ”tolka” åt det födande paret, så att de känner sig insatta och informerade i det som händer. Min erfarenhet av födslar och av patientmöten har också gett mig många verktyg att använda mig av för att vara ett så bra stöd som möjligt. 

Tjänsten ”Första tiden som förälder”, berätta mer om den. Det är nog många som inte tänker på allt som kommer sen, efter förlossningen?

Man brukar säga att ”it takes a village to raise a child”. Det börjar redan vid födseln och en enda person kan inte fylla det behovet. Det är bra att göra en plan i förväg, för att fördela ansvaret och arbetsuppgifterna mellan paret, familj, vänner och en eventuell doula. Det gör att mamman, som första tiden efter födseln är bebisens viktigaste person, kan fokusera på barnet och de kan få ro att knyta an. Partnerns roll som stöd till mamman är ovärderligt i det läget. I min tjänst ”Första tiden som förälder” erbjuder jag stöd kring amning, den hjälp som jag precis nämnde och allt som hör till ”post-partum tiden”.

 Tittar du på att erbjuda andra tjänster framöver?

Jag utbildar mig till fertilitetsdoula. Det innebär att jag kan ge mentalt, emotionellt och teoretiskt stöd under processen att försöka bli gravid. Det är en tjänst som knappt finns i Sverige idag.

 

Hemsida: www.birthandbeyond.se

Mail: info@birthandbeyond.se

Instagram: @birthandbeyond.se

Vänliga hälsningar,
Mikaela 💗