Kunglig Hovleverantör


2017 utsågs Bonti till Kunglig Hovleverantör av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf, en ärofylld utmärkelse som vi är oerhört stolta över.

Vad innebär Hovleverantörskap?

Idag är det endast omkring 130 företag som förärats titeln "Kunglig Hovleverantör", och utmärkelsen i sig har blivit ett kännetecken för svensk kvalitet.

Hovleverantörskapet grundar sig på att företaget levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem av kungafamiljen, på dennes anmodan. 

För att beviljas hovleverantörskap måste verksamheten skötts klanderfritt i minst fem år och leveranserna till kungahuset ska ha skett under en längre tid. Vidare ska företaget ha ett mycket gott rykte och uppfylla höga krav på etik.

Logga in